Rhan 1 

Mynegi barn

 

Beth dych chi’n ei feddwl o’r rhaglen?    MP3
Dw i’n meddwl ei bod hi’n ddoniol       MP3
Dw i’n meddwl ei bod hi’n anodd MP3
Dw i’n meddwl ei bod hi’n ddiddorol MP3
Dw i’n meddwl ei bod hi’n anobeithiol MP3