Rhan 4 

Deialog /

Sandra: Dw i’n meddwl ei fod e’n gwybod. MP3
Ffred: Gwybod amdanon ni? MP3
Sandra: Ie.  Dwedodd e mod i’n ei dwyllo fe. MP3
Ffred: Ei dwyllo fe? MP3
Sandra: Ie.  Mae e’n gwybod ein bod ni’n cwrdd yn y Llew Du. MP3
Ffred: Yn y Llew? MP3
Sandra: Ie.  Mae e’n gwybod taw Ffred yw dy enw di, hefyd. MP3
Ffred: Dw i’n meddwl bod problem ’da ni. MP3