Rhan 4 

Deialog /

Ffred: Wyt ti’n siwr bod Gordon yn mynd bant heno? MP3
Sandra: Ydw.  Dwedodd e ei fod e’n mynd am benwythnos cyfan. MP3
Ffred: Gobeithio dy fod di’n iawn. MP3
Sandra: Gallwn ni fynd i chwarae bowls ’te. MP3
Ffred: Gallwn - dw i’n edrych ymlaen.  Ydy Gordon wedi dweud rhywbeth arall? MP3
Sandra: Nac ydy.  Mae e’n credu mod i’n dy helpu di gyda dy Gymraeg di! MP3
Ffred: Mae e’n iawn hefyd. MP3
Sandra: O Ffred! Mae hi mor braf mynd ma’s gyda rhywun sy’n siarad Cymraeg! MP3