Rhan 2 

Pryd cafodd e ei eni MP3
Pryd cafodd hi ei geni? MP3
Cafodd e ei eni ym mis Chwefror        MP3
Cafodd e ei eni ym mis Ionawr MP3
Cafodd hi ei geni ym mis Medi MP3
Cafodd hi ei geni ym mis Mehefin MP3
[Gâth]