Rhan 3 

 

Ces i (fy) magu yn Llundain MP3
Cafodd e ei fagu yn Llundain MP3
Cafodd hi ei magu yn Llundain MP3
Cawson ni ein magu yn Llundain MP3
Cawson nhw eu magu yn Llundain MP3