Rhan 2 

 

Cafodd protestwyr eu harestio MP3
Cafodd dau gant eu diswyddo MP3
Cafodd llawer eu lladd MP3
Cafodd plant eu dal MP3