Rhan 3 

Dyma’r bwletin newyddion: MP3
     
Cafodd dyn ei ladd gan lori ddoe wrth groesi’r M4.  Mae’r heddlu wedi apelio am dystion. MP3
Cafodd ffatri arall ei chau yn Ne Cymru heddiw.  Bydd pum cant o ddynion yn colli eu gwaith. MP3
Cafodd bom ei danio yn Llundain yn gynnar y bore ’ma.  Dwedodd yr heddlu taw’r ALF oedd yn gyfrifol. MP3
Ac yn olaf, bu helynt mewn stryd yng Nghaerfyrddin y prynhawn ’ma.  Cafodd dau ddyn eu harestio ....... MP3
     
A dyna’r newyddion MP3