Rhan 1 

Beth sy’n well ’da chi 

Beth sy’n well ’da chi?       MP3 Dw i’n casáu smwddio MP3
Oes well ’da chi goffi?       MP3 Dw i’n casáu golchi’r llestri MP3
Mae’n well ’da fi ddarllen       MP3 Dw i’n casáu siopa MP3
Mae’n well ’da fi chwarae golff MP3 Dw i’n casáu coginio MP3
Mae’n well ’da fi ddysgu Cymraeg MP3
Mae’n well ’da fi fynd am dro MP3
Mae’n well ’da fi ddarllen na glanhau’r ty MP3
Mae’n well ’da fi chwarae golff nag edrych ar y teledu       MP3