Rhan 2 

Hoff bethau - Favourite things

Beth yw’ch hoff ffilm chi?      MP3
Beth yw’ch hoff fwyd chi?      MP3
Fy hoff ffilm i yw .......    MP3
Fy hoff fwyd i yw ...... MP3
Fy hoff raglen i yw ..... MP3
Fy hoff lyfr i yw ..... MP3
[yn]