Rhan 3 

Deialog /

Ffred: Sa i’n un sy’n hoff o gwympo ma’s, Sandra MP3
Sandra: Nac wyt ti, wir? MP3
Ffred: Do’n i dim yn bwriadu gwneud dolur iddo fe. MP3
Sandra: Nac o’t ti, wir? MP3
Fred: Ond dw i’n casáu pobl sy’n gas wrth anifeiliaid. MP3
Sandra: Wyt ti, wir? MP3
Fred: Wyt ti’n deall, nghariad i? MP3
Sandra: Falle mod i. MP3