Rhan 1 

Dweud beth fyddech chi’n ei wneud ’sai ....

a beth fyddai’n well ’da chi... /

Beth fyddech chi’n ei wneud gyda miliwn o bunnoedd? MP3
Byddwn i’n symud i lan y môr MP3
Byddwn i’n mynd ar wyliau MP3
Byddwn i’n prynu car drud MP3
Byddwn i’n gwario’r lot MP3
Fyddwn i ddim yn gwybod MP3
Fyddet ti, wir? MP3
Fyddech chi, wir? MP3