Rhan 3 

Deialog /

Plismon: Wnewch chi esbonio beth ddigwyddodd yn eich geiriau’ch hunan, Mr. Morris? MP3
Ffred: Gwnaf, os galla i.  Es i i weld Gordon Parkinson ambwyti’r ci. MP3
Plismon: Pa gi?  Eich ci chi? MP3
Ffred: Ie.  Cafodd [Gâth] e ei fwrw i lawr gan gar ddoe, a dw i’n siwr taw Gordon oedd yn gyfrifol. MP3
Plismon: Fwrodd e’r ci i lawr yn fwriadol? MP3
Ffred: Do.  Dwedodd e hynny wrtha i.  Fel arall, fyddwn i erioed wedi colli nhymer. MP3
Plismon: Dw i’n gweld.  Ac wedyn? MP3
Ffred: Wel, a bod yn onest, aeth pethau’n draed moch, nes i chi gyrraedd. MP3
Plismon: Diolch am eich help, Mr. Morris. MP3