Rhan 4 

Deialog /

Ffred: ’Swn i’n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd... MP3
Sandra: Fyddet ti ddim wedi gwneud beth wnest ti? MP3
Ffred: Na fyddwn.  Rwyt ti yn llygad dy le, fan ’na. MP3
Sandra: Pryd wyt ti’n gorfod mynd i mewn? MP3
Ffred: Wythnos nesa.  Bydda i ma’s erbyn bore dydd Iau. MP3
Sandra: Ysgrifenna i atat ti bob dydd. MP3
Ffred: Wnei di rywbeth arall drosta i tra bydda i yn y carchar? MP3
Sandra: Unrhyw beth. MP3
Ffred: Edrych ar ôl Bendigeidfran. MP3