Rhan 1 

Diddordebau eto

 

Beth yw’ch diddordeb mwya chi? MP3
     
Dw i wrth fy modd yn cerdded       MP3
Dw i wrth fy modd yn chwarae sboncen MP3
Dw i wrth fy modd yn teithio MP3
Dw i wrth fy modd yn dysgu Cymraeg MP3