Rhan 4 

Llythyr 

H.M.P. BRECHFA

   
Annwyl Sandra, MP3
Dw i wedi cyrraedd yma o’r diwedd. MP3
Mae’r bwyd yn ofnadwy, ac fy ’stafell i yn rhy fach. MP3
’Dyn ni’n gorfod codi am hanner awr wedi chwech y bore! MP3
Ces i fy anfon i weld y rheolwr y bore ’ma - MP3
Cymro Cymraeg yw e, ac mae e wrth ei fodd yn siarad Cymraeg â fi. MP3
Bydda i gartre erbyn dydd Iau, felly gobeithio bod popeth yn iawn. MP3
Cofia anfon llythyr ata i! MP3
Llawer o gariad, MP3