Rhan 3

Beth wnaethoch chi? MP3
Beth wnest ti? MP3
     
Edrych ar y teledu MP3
Golchi’r car MP3
Darllen y papur MP3
Bwyta swper MP3