Rhan 5

Deialog/

Mair: Beth wnest ti nos Sadwrn? MP3
Sandra: Es i ma’s gyda Ffred MP3
Mair: Ble aethoch chi? MP3
Sandra: Aethon ni i’r Llew Du, wedyn i’r MP3
  Taj Mahal i gael bwyd    
Mair: Beth wnaethoch chi wedyn? MP3
Sandra: Yfed coffi a siarad MP3
Mair: Dyna i gyd? MP3
Sandra: Ie, wrth gwrs MP3