Rhan 1 

Dweud beth ddylech chi’i wneud

Beth ddylech chi’i wneud? MP3      
Dylwn i adolygu bob nos MP3 Ddylwn i ddim poeni MP3
Dylwn i ymarfer MP3 Ddylwn i ddim ysgrifennu yn y dosbarth MP3
Dylwn i edrych ar Pobl y Cwm MP3 Ddylwn i ddim siarad Saesneg MP3
Dylwn i siarad Cymraeg amser coffi MP3 Ddylwn i ddim smygu MP3