Rhan 2 

Beth ddylet ti fod wedi’i wneud? MP3
Dylwn i fod wedi mynd       MP3
Dylwn i fod wedi gofyn MP3
Dylwn i fod wedi dweud MP3
Ddylwn i ddim bod wedi mynd MP3