Rhan 3 

Beth ddylai Ffred a Sandra’i wneud? MP3
Dylai fe olchi’r llestri       MP3
Dylai hi wneud yr ardd MP3
Dylen nhw briodi MP3
Dylen nhw fod yn hapus MP3
Dylet ti fynd ma’s mwy! MP3
Ddylet ti ddim poeni gymaint! MP3