Rhan 4 

Llythyr  

Annwyl Ffred, MP3
Diolch am dy lythyr di.  Paid becso am y ci - mae e’n gwella. MP3
So Gordon cystal:  mae e yn yr ysbyty o hyd. MP3
Mae e’n grac iawn achos mod i’n mynd i’w adael e. MP3
Ddylwn i ddim bod wedi dweud wrtho tra oedd e’n dost, MP3
ond mae’n rhy hwyr nawr. MP3
Gyda llaw, dw i wedi bwcio gwyliau i ni’n dau pan fyddi di wedi dod ma’s - wythnos yn Tenerife. MP3
Bydda i wrth ddrws y carchar erbyn saith o’r gloch. MP3
Cofion, MP3
Sandra