Rhan 1 

Dweud beth licech chi

Beth licech chi’i wneud? MP3 Licet ti ddod heno? MP3
Licwn i ofyn un peth       MP3 Licet ti weld y rhaglen? MP3
Licwn i awgrymu un peth MP3 Licet ti fynd adre? MP3
Licwn i ddweud un peth MP3 Licet ti gael tamaid o gacen? MP3
Licwn i wneud un peth MP3 Licwn MP3
      Na Licwn MP3