Rhan 3 

Deialog /

Ffred: Licwn i wybod un peth. MP3
Sandra: Beth yw hynny? MP3
Ffred: Pryd wyt ti’n meddwl y bydda i’n rhugl? MP3
Sandra: Mae hynny’n dibynnu. MP3
Ffred: Fyddet ti’n dweud mod i’n gwella? MP3
Sandra: Byddwn, wrth gwrs.  O’r wythnos nesa ’mlaen fydd dim rhaid i ni siarad Saesneg â’n gilydd. MP3
Ffred: Gobeithio dy fod di’n iawn. MP3
Sandra: Dw i’n siwr mod i. MP3