Rhan 2 

Faint ohonyn nhw oedd yn gallu nofio? MP3
     
Roedd un neu ddau ohonyn nhw’n gallu nofio MP3
Roedd rhai ohonyn nhw’n gallu nofio MP3
Roedd pump ohonyn nhw’n gallu nofio MP3
Doedd dim un ohonyn nhw’n gallu nofio MP3