Rhan 3

Welais i mohono fe      MP3 Ches i mohonyn nhw MP3
Welais i mohoni hi MP3 Ches i mohono fe MP3
Welais i mohonoch chi MP3 Ches i mohoni hi MP3
Welais i mo’r ffilm MP3 Ches i mo’r gwin MP3