Rhan 4

Ffred: Yn dy fag di ro’n nhw MP3
Sandra: Nage.  Welais i mohonyn nhw ar ôl dydd Sul. MP3
Ffred: Ond paciaist ti’r tocynnau yn dy fag di. MP3
Sandra: Do.  Ond roiais i mo’r pasports i mewn. MP3
Ffred: Wyt ti’n hollol siwr? MP3
Sandra: Ydw.  Rhaid i ni droi nôl, neu awn ni ddim pellach na Heathrow. MP3
Ffred: Lwcus ein bod ni wedi sylweddoli mewn pryd. MP3
Sandra: Ie, neu ti fyddai yn y cawl. MP3