Rhan 2 

Trafod iechyd rhywun arall 

Sut oedd Sandra? MP3
Sut oedd y plant? MP3
Roedd hi’n iawn neithiwr MP3
Buodd hi yn yr ysbyty am wythnos MP3
Cafodd hi lawdriniaeth MP3
Mae hi’n gweld eisiau bod gartre MP3
Ro’n nhw yn y gwely MP3
Ro’n nhw wedi cael dolur MP3