Rhan 1 

Hel Clecs 

Maen nhw’n dweud ei bod hi’n ifanc      MP3
Maen nhw’n dweud ei bod hi’n bert MP3
Maen nhw’n dweud ei bod hi ddim yn gall MP3
Maen nhw’n dweud ei bod hi ddim yn hapus MP3
  Er ei fod e’n hen mae e’n dal i chwarae rygbi MP3
  Er ei fod e’n dew mae e’n dal i fwyta gormod MP3
  Er ei fod e’n brio mae e’n dal i fwynhau bywyd MP3
  Er bod Siôn yn dwp mae tair Lefel A ’da fe MP3