Rhan 3

Deialog /

Mair: Wel, Myfanwy wyt ti wedi clywed? MP3
Myfanwy: Clywed beth, Mair fach? MP3
Mair: Hanes Sandra Jones drws nesa. MP3
Myfanwy: Beth amdani? MP3
Mair: Maen nhw’n dweud ei bod hi wedi mynd ar wyliau gyda’r Ffred Morris ’na. MP3
Myfanwy: Paid sôn!  Yr un sy’n dysgu Cymraeg? MP3
Mair: Ie, er ei bod hi’n briod yn barod. MP3
Myfanwy: Fel ’na mae, y dyddiau ’ma. MP3
Mair: Ond gwranda, maen nhw’n dweud ei bod hi’n disgwyl babi. MP3
Myfanwy: Wel, ’swn i ond yn gwybod sut un oedd e... MP3