Rhan 2 

Pa mor dda wyt ti’n gallu sgîo? MP3
Pa mor dda wyt ti’n gallu canu? MP3
Pa mor dda mae e’n gallu siarad Cymraeg? MP3
Pa mor dda mae hi’n gallu chwarae sboncen? MP3
     
Yn dda iawn MP3
Yn eitha da MP3
Dw i’n anobeithiol MP3