Rhan 3

Deialog /

Ffred: Pa mor hir fyddwn ni eto? MP3
Sandra: Dim mwy na hanner awr. MP3
Ffred: Ond dwedaist ti hynny chwarter awr yn ôl. MP3
Sandra: So fe’n bell nawr: dw i’n gallu gweld y ddinas drwy’r ffenest. MP3
Ffred: Sa i’n moyn edrych. MP3
Sandra: Wyt ti’n diodde o hyd? MP3
Ffred: ’Swn i ond yn gwybod y byddwn i mor sâl, fyddwn i erioed wedi cytuno i hedfan. MP3
Sandra: Wel, chawn ni ddim cyfle am sbel nawr bod babi ar y ffordd. MP3