Rhan 3

Deialog /

Ffred: Wyt ti wedi gweld 8, Heol Bronwydd? MP3
Sandra: Ydw.  Sa i’n lico’r cymdogion. MP3
Ffred: Mae e’n rhatach na’r ty arall yn Nhre-Ioan. MP3
Sandra: Ond hwnnw yw’r ty mwya cyfleus. MP3
Ffred: Ie.  Ond mae mwy o le yn y ty yn Heol Bronwydd MP3
Sandra: Oes.  Chawn ni byth rywle sy’n ein siwtio ni’n dau. MP3