Rhan 1 

Cydymdeimlo a derbyn cydymdeimlad

Roedd hi’n flin ’da fi glywed am eich profedigaeth MP3
Roedd hi’n flin ’da fi glywed am eich damwain MP3
Roedd hi’n flin ’da fi glywed am eich salwch MP3
Roedd hi’n flin ’da fi glywed eich bod chi wedi colli eich swydd MP3
Roedd hi’n flin ’da fi glywed eich bod chi wedi ffaelu’r arholiad MP3