Rhan 4

Deialog /

Ffred: Roedd hi’n flin ’da fi glywed am dy frawd di MP3
Sandra: Diolch am ddod draw.  ’Dyn ni wedi bod yn poeni amdano fe. MP3
Ffred: Ydy e wedi cael llawdriniaeth? MP3
Sandra: Ydy. Dylai fe fod yn iawn nawr.  Ond roedd e mewn poen ofnadwy. MP3
Ffred: Druan â fe.  Cofia fi ato fe pan ei di i’r ysbyty. MP3
Sandra: Gwnaf, wrth gwrs.  ’Dyn ni’n mynd y prynhawn ’ma. MP3