Rhan 3

Deialog /

Myfanwy: Llongyfarchiadau Ffred.  Dych chi wedi pasio Lefel 2. MP3
Ffred: Ydw i wir? Do’n i ddim yn disgwyl llwyddo. MP3
Myfanwy: Chi oedd y gorau yn y dosbarth MP3
Ffred: Ie? Bydd rhaid i ni ddathlu yn y dosbarth. MP3
Myfanwy: Bydd, ond cofiwch: nid ennill tystysgrif sy’n bwysig. MP3
Ffred: Nage, dw i’n cytuno. Rhaid siarad a defnyddio’r iaith. MP3