Rhan 3

Beth wnaethoch chi ddoe? MP3
Beth wnest ti ddoe? MP3
     
Darllenais i’r papur MP3
Cysgais i ar y gadair MP3
Edrychais i ar y teledu MP3
Codais i’n hwyr MP3