Rhan 5

Deialog/

Tom: Beth wnest ti dros y penwythnos? MP3
Ffred: Gwelais i Sandra, nos Sadwrn MP3
Tom: Sandra Jones o Gaerfyrddin? MP3
Ffred: Ie.  Cwrddon ni yn y Llew Du, ac aethon ni am bryd o fwyd MP3
Tom: Beth ddigwyddodd wedyn? MP3
Ffred: O... Sa i’n dweud MP3