Rhan 1

Dannod

 

Beth amdana i?        MP3
Beth amdano fe? MP3
Beth amdani hi? MP3
Beth am y plant? MP3