Rhan 1

Rhoi cyfarwyddiadau

Cerwch yn syth ymlaen MP3 Trowch i’r dde MP3
Cerwch ar hyd y stryd fawr MP3 Trowch i’r chwith MP3
Cerwch hyd at y goleuadau MP3      
Cerwch i lawr y rhiw       MP3 Cymerwch  y tro cynta MP3
Cerwch lan y rhiw MP3 Cymerwch  yr ail dro MP3
Cerwch heibio i’r siop MP3 Cymerwch  y trydydd tro MP3