Rhan 3

Deialog (rhwng Ffred a rhywun arall)      -   

Rhowch y ddeialog yn y drefn iawn         -    

(heb edrych ar y Saesneg!)                              

Ie, dyna chi. MP3
Cerwch yn syth ymlaen, yna trowch i’r chwith. MP3
Dw i’n chwilio am Swyddfa’r Post. MP3
Croeso MP3
Esgusodwch fi.  Wnewch chi helpu, os gwelwch chi’n dda? MP3
Mae’n flin ’da fi, sa i’n gyfarwydd â Llanelli. MP3
Gwnaf, os galla i. MP3
Diolch o galon. MP3
Ar ôl cyrraedd Sgwâr y Dref? MP3
Hawdd - mae e gyferbyn â Banc y Midland MP3