Rhan 1

Y Dyddiad  

Beth yw’r dyddiad heddi? MP3
Pryd mae dy ben-blwydd di? MP3
Pryd mae’r cwrs yn gorffen? MP3
Pryd mae hanner tymor? MP3
Yn y chwedegau MP3
Yn y saithdegau MP3
Yn yr wythdegau MP3
Yn y nawdegau MP3