Rhan 2 

1995:  Mil, naw, naw, pump MP3
1980:  Mil, naw, wyth deg MP3
1536:  Mil, pump, tri, chwech MP3
1969:  Mil, naw, chwech, naw MP3
       
Cafodd Ffred ei eni ym 1964 MP3
Cafodd Sandra ei geni ym 1961 MP3
Cafodd y ci ei eni tua dwy flynedd yn ôl MP3
Cafodd y ty ei adeiladu tua deg mlynedd yn ôl MP3