Rhan 3

 

 

1
MP3
2
MP3
3
MP3
4
MP3
5
MP3
6
MP3
7
MP3
8
MP3
y cyntaf yr ail y trydydd y pedwerydd y pumed y chweched y seithfed yr wythfed
9
MP3
10
MP3
11
MP3
12
MP3
13
MP3
14
MP3
15
MP3
16
MP3
y nawfed y degfed yr unfed ar ddeg y deuddegfed y trydydd ar ddeg y pedwerydd ar ddeg y pymthegfed yr unfed ar bymtheg
17
MP3
18
MP3
19
MP3
20
MP3
21
MP3
22
MP3
23
MP3
24
MP3
yr ail ar bymtheg y deunawfed y pedwerydd ar bymtheg yr ugeinfed yr unfed ar hugain yr ail ar hugain y trydydd ar hugain y pedwerydd ar hugain
25
MP3
26
MP3
27
MP3
28
MP3
29
MP3
30
MP3
31
MP3
 
y pumed ar hugain y chweched ar hugain y seithfed ar hugain yr wythfed ar hugain y nawfed ar hugain y degfed ar hugain yr unfed ar ddeg ar hugain