Rhan 5 

Deialog - 

Swyddog: Ga i’ch manylion chi, os gwelwch chi’n dda? MP3
Ffred: Beth dych chi angen ei wybod? MP3
Swyddog: Eich dyddiad geni, eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch côd post. MP3
Ffred: Ces i ngeni ym 1961; Fy enw llawn i yw Ffred Caradog Morris; Dw i newydd symud i 3, Heol y Bont, Caerfyrddin.  Y côd post yw SA31 3EN MP3
Swyddog: Dych chi’n briod? MP3
Ffred: Ydw a nac ydw.  Dw i’n byw gyda nghariad, Sandra. MP3
Swyddog: Dw i’n gweld.  Dych chi’n awyddus i sefyll yn yr etholiad ’ma? MP3
Ffred: Ydw MP3
Swyddog: Dros ba blaid? MP3
Ffred: Dros ’Y Blaid Newydd’ MP3