Rhan 2

Adroddiad o’r Papur Bro MP3
     
Cynhaliwyd etholiad cyffredinol dros y wlad yn ystod yr wythnos diwethaf. MP3
Bu sawl ymgeisydd yn ardal Caerfyrddin, ond enillwyd yr etholaeth gan John Jones, ffermwr lleol. MP3
Torrwyd record arbennig gan ’Y Blaid Newydd’, gyda’u hymgeisydd yn cael ond tair pleidlais. MP3
Dwedodd Mr. Ffred Morris ei fod e’n siomedig iawn, ond bod ei blaid yn bwriadu ceisio eto ymhen pum mlynedd. MP3