Rhan 1 

Trafod Arian a Dyled

 

Mae arna i ddeg punt i ti       MP3 Mae arnat ti bum punt i fi MP3
Mae arna i bum punt i ti MP3 Mae arno fe bum punt i fi MP3
Mae arna i bunt i ti MP3 Mae arni hi bum punt i fi MP3
Mae arna i ddwy bunt i ti MP3 Mae arnoch chi bum punt i fi MP3
Does arna i ddim byd i ti MP3 Mae arnyn nhw bum punt i fi MP3