Rhan 3 

Deialog  - 

Ffred; Wyt ti wedi talu’r biliau i gyd? MP3
Sandra: Ydw.  Roedd y taflenni a’r posteri’n gostus iawn. MP3
Ffred: Dw i’n sylweddoli hynny. MP3
Sandra: Pwy oedd y tri, wyt ti’n meddwl? MP3
Ffred: Ti, fi a Myfanwy, dw i’n credu. MP3
Sandra: Dy diwtor Cymraeg di? MP3
Ffred: Ie.  Meddylia, dim ond tair pleidlais ar ôl yr holl waith ’na. MP3
Sandra: A’r holl arian ’na, cofia. MP3
Ffred: Ie, Sandra, dw i’n gwybod.  Mae arna i bopeth i ti! MP3