Rhan 3 

Deialog   - 

Ffred; Wyt ti’n sylweddoli nad oes dim arian ar ôl yn y cyfri banc? MP3
Sandra: Wel, ti fynnodd brynu’r ty ’ma. MP3
Ffred: Ie, mae hynny’n wir. MP3
Sandra: A ti fynnodd sefyll yn yr etholiad hurt ’na. MP3
Ffred: Paid f’atgoffa i. MP3
Sandra: Ond rwyt ti’n gwybod... MP3
Ffred: Beth? MP3
Sandra: Dw i’n llawer hapusach bod yn dlawd! MP3