Rhan 3

Dylwn i fod wedi bod yn fwy gofalus       MP3
Dylwn i fod wedi bod yn fwy gweithgar MP3
Dylwn i fod wedi bod yn fwy diolchgar MP3
Dylwn i fod wedi bod yn fwy amyneddgar MP3
Gallwn i fod wedi helpu                    MP3
Gallwn i fod wedi gwneud rhywbeth MP3
Gallwn i fod wedi gwneud ymdrech MP3
Gallwn i fod wedi cynnig help llaw MP3