Rhan 4

Deialog  - 

Ffred: Dylwn i fod wedi ymgyrchu mwy, dw i’n meddwl. MP3
Sandra: Allet ti ddim bod wedi gwneud mwy. MP3
Ffred: Ddylwn i ddim bod wedi gwario dy arian di i gyd. MP3
Sandra: Wel, gallwn i fod wedi gwrthod ei roi e i ti. MP3
Ffred: Beth am y babi?  Sut gallwn i fod wedi bod mor ddifeddwl? MP3
Sandra: Does dim bai ar neb, Ffred.  O leia cest ti ddigon o gyfle i ymarfer dy Gymraeg di! MP3